August 19, 2022

49 thoughts on “Á hậu Hoàng Hạnh hát ‘Tàu Anh Qua Núi’ tại phần thi tài năng cuộc thi Miss Earth 2019

  1. 0:42 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  2. Đang lại hòa minzi hat GMTQ Thấy mấy ông bà chê hoa hậu ,bấm nút vào nghe xem sao .
    Ko phải chê nghe kinh khủng thật

  3. Tùng Sơn nhập chị Tôi rồi khiến đoàn Tàu không qua Núi được chỉ đến Chân núi là tịt rồi

  4. Mấy ông ho lao. Hát ở nước ngoài mà. Thằng dẫn chương trình cám ơn rối rít kìa. Về VN em nó hát bài: Nổ mìn phá núi. Theo Bộ GTVT ăn lương 1000 đô/tháng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *