October 6, 2022

41 thoughts on “96 / Giăng câu cá tra, cá vồ đém sông Cái Bé | fishing

  1. Sông cái bé ko nhìu cá như bên sông Cai Lon đâu anh… Hôm bữa giăng câu luồng như a em cúng hết 2 nải chuối và em dính cỡ gần chục kí …bọc nilong vs bao hic

  2. Làm nồi cháo sả. Hay nồi canh Chua bong điên điển nữa Thì…… Ai đồng quan điểm cho xin 1 like hihi

  3. Chào bạn hiền.hôm nay xem hai anh đi câu cá vồ thấy cá bự bự không đã thiệt sông nước mát mẻ quá bạn hiền ơi.

  4. Hay quá .
    Phải bắt chướt đi câu giông thế này 1 bửa quá.
    Mình cũng có sở thich săn bắt nấu nướng mong giao lưu với anh em chung đam mê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *