May 29, 2022

3 thoughts on “9|28|19’ Historic power grab mất sự ổn định của nền kinh tế Trung Quốc

  1. Tàu cộng đe nẹt các nước lớn mà ăn hiếp các nước nhỏ …….Cảm ơn Vũ Luân nhiều lắm vui khỏe nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *