October 3, 2022

3 thoughts on “7|28|19’ Kinh tế Sunday Phần 1 “ Dân chủ XHCN đang phát triển mạnh tại Mỹ”

  1. VL phân tích kiểu này thế nào củng bị SBTN cùng đám dân chủ pv CS Lân Trọc thuê ls Đỗ Phủ kiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *