February 4, 2023

3 thoughts on “7/|27|19’ Kinh tế và đời sống “Đại học hay trường nghề !”

  1. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Lê Diệp Kiều Trang lại tốt nghiệp từ các trường danh tiếng của Anh-Mỹ, cảm ơn anh!

  2. Hai năm đầu học khái quát, hai năm sau học vê chuyên môn, hai năm sau sẽ định đoạt ngành nghể, Mỹ và các nuoc Tay Phuong học Cao Đẳng rất dể kiếm việc làm, bởi vì nghề thợ thuyền là trên công nhân, dưới kỷ sư …… Ra đại học kiếm việc làm khó hơn, vì ra truong phải là trường tốt và kinh nghiệm trong quá khứ, bởi luong huong cao hơn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *