October 1, 2020

3 thoughts on “5 Lầm Tưởng Về Eat Clean | 5 Misunderstandings about Eat Clean (Góc Chia Sẻ)

  1. Có một thứ em thắc mắc là ko được ăn trái cây sau bữa ăn. Vậy sao eat clean lại ăn cùng như vậy có hại dạ dày ko ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *