June 2, 2023

31 thoughts on “4. Hướng dẫn bài tập excel. Hàm Vlokup, hàm Hlookup

 1. =IF(E3="Trong Nước";0;VLOOKUP(C3;$B$13:$D$15;3;0)*G3*F3) . bạn sửa chỗ này giùm mình đc k , kết quả trả về = #value , mình tìm mãi mà không sửa được

 2. thầy cho e cách tính này với ah

  Đơn Giá mã MÀU giá// số lượng// tổng tiền
  580.000 12-1P
  180.000 13-6T
  895.000 56-7D
  253.000 38-A
  938.000

  NẾU : mã màu có đuôi T thì giá cộng thêm 10% so với đơn giá
  D thì giá cộng thêm 20% so với đơn giá
  A thì giá cộng thêm 30% so với đơn giá
  Còn lại thì đúng giá

 3. 2 hàm này rất thông dụng, dân văn phòng thường hay sử dụng. Đặc biệt là hàm Vlookup giúp chúng ta tìm kết quả nhanh như tia chớp.

 4. theo em có 1 công thức khác cho 12:43 =E3*F3*IF(RIGHT(B3;2)="TN";0;VLOOKUP(LEFT(B3;1);$A$13:$D$15;4;0))
  (theo cú pháp thôi nhé. đừng theo y nguyên hàng cột nhé) :v

 5. cho em hỏi nếu bảng dữ liệu mà tên hàng với mã hàng nằm theo hàng ko nằm theo cột thì nhập như thế nào ạ

 6. Sao e nhập đúng công thức phần tính thuế nhưng báo lỗi trong công thức sai loại dữ liệu là sao ạ

 7. Thầy giúp e với, nếu e down bài này về thì dựa vào hướng dẫn e có thể làm lại được bài này. Nhưng nếu e tự đánh lại bảng tra 1 rồi làm thì phần tính thuế làm không ra thuế của DẦU, hiện ra là #VALUE, e tìm hiểu hóa ra là do bảng 1 e gõ cột thuế suất % không được như bảng của thầy, thầy giúp e lập bảng tra 1 với

 8. BỊ LỖI LÀ CÓ THỂ DÙNG DẤU "." HOẶC DẤU "," ĐỂ GÕ SỐ THẬP PHÂN ĐÓ, MÌNH CŨNG BỊ VÀ ĐÃ SỬA ĐƯỢC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *