April 15, 2021

24 thoughts on “24.10.2019 S. O . S ! Nước Sông Đà !

  1. Thôi thì xây nhiều bệnh viện ung thư cho kịp kẻo không có giường nằm thuốc giả đã có sẵn không có đât chôn hoả táng hết phim

  2. Day la cay canh tranh lanh manh cua kttt dinh huong xhcn day,song da muon yen on thi dung xay song duong haaaaaa wa de hieu

  3. ngày xưa uống ao nước hồ thì sao đâu, bây giờ nghe bọn phản động xui bẩy, nên uống nước lẫn nhớt thải vài hôm mà đã kêu ầm ĩ

  4. nói chuẩn như vova quan chức lấy gì ăn doanh nghiệp làm láo mới có lời. nói như vova có mà qua mỹ mà sống

  5. Vova ơi hãy nói cho dân tphn hãy bớt cổ súy bóng banh hội lễ hội đoàn nhậu nhẹt dửng mỡ đi đừng vô cảm nữa mà cũng đừng đổ cho diocin của mỹ nữa mà hãy cùng nhau lên tiếng chống lại tất cả những gì sai trái bất công đi đừng vô cảm và hèn nhát nữa mà mang tội ác trời tru đất diệt đấy .

  6. Quan lý yêu kem . Đê đên khi ôi nhiễm rôi moi phát hiên xu lý thi con noi làm j. Vô trách nhiem

  7. Ôi Chúa ơi , dân “Đổ Thu “ ăn cái nước này từ bao lâu rồi … khủng khiếp quá, hãi hùng quá . Lũ đầy tớ chúng có ăn nước này Ko ?

  8. Tội trạng ba thằng đổ dầu thải vào nước sông Đà là rất lớn và nghiêm trọng, ít nhất cũng phải cho chúng nó tù chung thân. Ngoài ra, những đứa sai nó đi đổ dầu thải cũng phải xử thật nặng và nghiêm, mới đúng người, đúng tội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *