September 27, 2020

20 thoughts on “204 / Kéo lưới bắt cá cuối mùa nước nổi | Fishing

  1. Lưới này nhà mình kéo 20 năm trước rồi gọi là lưới túi lúc đó kéo 1 ngày gần 30kg cá lóc có ngày dô nguyen bầy cá chép ham lắm.bắt đầu kéo từ tháng 9 đến tháng 12 ăn tết luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *