December 4, 2022

2 giờ đêm Thanh Long giữa núi rừng hát văn Cô Bé Thượng Ngàn ở đền Chúa Quèn linh thiêng Ninh Bình#thanhlong #hatvan #hiepfilm0934661635
Nguyễn Huy Hiệp – HIEPFILM quay phim hầu đồng, hầu bóng hàng đầu Việt Nam: 0934.661.635
2 giờ đêm Thanh Long giữa núi rừng hát văn Cô Bé Thượng Ngàn ở đền Chúa Quèn linh thiêng Ninh Bình
Đức thánh Trần triều ,Đức ông đệ tam Trần triều, Vương cô đệ nhất, Vương cô đệ nhị, Cô bé cửa suốt, Cậu bé cửa đông ,Chúa đệ nhất tây thiên ,Chúa đệ nhị nguyệt hồ, Chúa đệ tam lâm thao, Chúa cà phê, Chúa năm phương, Chúa thác bờ, Quan lớn đệ nhất, Quan lớn đệ nhị, Quan lớn đệ tam, Quan lớn đệ tứ, Quan lớn đệ ngũ, Quan điều thất, Chầu đệ nhất, Chầu đệ nhị thượng ngàn,Chầu đệ tam, Chầu đệ khâm sai, Chầu năm suối lân, Chầu lục cung nương, Chầu bảy, Chầu tám bát nàn, Chầu cửu sòng son, Chầu mười đồng mỏ, Quan Hoàng đôi, Quan hoàng bơ, Quan hoàng tư, Quan hoàng bảy, Ông chín đền cờn, Quan hoàng mười, Cô đôi thượng ngàn, cô bơ ba bông, cô sáu sơn trang, cô tám đồi chè, cô chín sòng sơn, cô bé thượng ngàn, cô bé đông cuông, cô bé suối ngang, cô đôi cam đường, cậu bé hoàng bơ, cậu bé hoàng đôi, cậu bé bản đền.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

17 thoughts on “2 giờ đêm Thanh Long giữa núi rừng hát văn Cô Bé Thượng Ngàn ở đền Chúa Quèn linh thiêng Ninh Bình

  1. Thần tượng của mình , anh hát truyền cảm hứng cho người nghe , e chúc anh sức khỏe dồi dào để cống hiến hết mình phục sự nhà Thánh , cảm ơn anh nghệ nhân dân gian

  2. Mình vẫn thích nghe văn cổ như cụ kha , cụ cao , cụ tuất , thầy châu thầy chén thầy ty… văn cổ nghe vẫn tâm linh nhiều lắm

  3. 1234567890qwertyuiopasdfghjkkzxcvbnm.,123/#@#!!#/^#&"&;'nhdgdr/=$^■○□□●□•■><<{|>|>|><|□□♤□●《■{●●¤▪□《■●♤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *