August 17, 2022

20 thoughts on “188 | Cắm câu mùa nước nổi ở Miền Tây | phần 2 | Fishing

  1. Cá giựt lút câu là thấy đã rồi, làm biếng lấy vợt mất con cá liền :)). Sáng dính trê bự bự đã thiệt

  2. Co video clip coi la vui roi, o nuoc ngoai lam Sao co duoc canh nay ma cam cau giang luoi.May ong ah Co cuoc song qua vui,Huong thu do an tuoi ngon.Chuc mung nhieuuuuu.Thanks two brothers .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *