October 18, 2021

25 thoughts on “145 | Thả câu chai trên đồng mùa nước nổi P2 | Fishing

  1. Anh ơi cho em em hỏi cái đèn ah sòi để quay video là đèn j z ạ, em là dân câu cá và cx hay hay câu đêm lên em cần cái đèn sáng như z để câu. Đèn tên j và bn tiền z ạ

  2. Đệ thích xem kênh của Huynh lắm. Đệ ở cần thơ. Mấy hôm trước có đi miệt thứ chơi. Thấy ở dưới cá đồng nhiều quá. Còn chổ đệ ở cá đồng ngày 1 hiếm.

  3. Cá rô mùa này ú ù. Thấy ham quá. Cá trê cũng ú nữa. Mình thích cá rô kho khô. Để tiêu vô là 🤪👍👍👍

  4. Mình thích sông nước miền tây nên luôn xem video của bạn,mình là người ngoài Bắc lại rất thích phong cảnh Miền Nam và nhất Miền Tây.

  5. Cấm câu là tuổi thở về mõi khi mùa nước nỗi. Bây jo ra cấm toàn sách cần về hahaha. Đầu nguồn thì còn cá cuối nguồn chả thấy nước và cá đâu đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *