June 20, 2021

14 thoughts on “02 – Sông Mao phi vụ ngày 30 Tết (Bút ký Trên vòm trời lửa đạn của Vĩnh Hiếu)

  1. Mấy tay phi công này xem ra vô kỷ luật. Dù là du kích chỉ có mấy tên quèn cũng không nên phí đạn dược.Có xả đạn cũng đúng chỗ đúng. người. Chứ để giết được vài tên du kích mà tiêu tốn cả chục ngàn dollars thì chẳng có đáng tí nào. Không biết có chết oan ông lính nào không?

  2. May mà a cơ phi bắn hạch quá chứ kg sẽ có những oan hồn khi dưới đất đang có đơn vi bb hành quân thì trên chiếc tr thăng chỉ huy phải có vị sq hành quân ban 3 hay ph3 của đv đó biết rỏ những điểm có con cái của mình chứ

  3. Cám ơn Chú 8 thân mến & tác giả là cựu đại úy không quân VĨNH HIẾU cũng là người hùng PILOT trực thăng võ trang phi đoàn 215 còn gọi là phi đoàn Thần Tượng 👍💖💝💗💞

  4. Bây giờ nghe tiếp tập 2 chúc At nhiều sức khoẻ.bắn lầm thì thiệt hại ít còn thả bom lầm thì thiệt hại rất nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *