June 19, 2021

✅ Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm nhất 3 thập kỷ qua💖 Please Visit:
💖 Please Subscribe:
✍ Quảng cáoKinh tế Trung Quốc “khật khừ”Mỹ bắt ‘gián điệp kinh tế’ Trung QuốcCuộc chiến thương mại Mỹ -Trung: Kinh tế Trung Quốc thiệt hại ra sao? GDP chỉ tăng 6%, đánh dấu sự mất động lực của nền kinh tế khi trong quý 2, tăng trưởng ở mức 6,2%. Các đối tác thương mại và nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong lúc e ngại cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung có thể dẫn đến một cuộc suy thoái toàn cầu.  Các chỉ số bi quan của nền kinh tế Trung Quốc trong những tháng gần đây cho thấy cầu đã yếu đi cả trên thị trường quốc nội và quốc tế. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích nói dư địa cho các biện pháp kích thích là rất hạn chế trong một nền kinh tế đã bị kìm cương bởi nhiều khoản nợ là hậu quả của một số đợt nới lỏng tiền tệ và tín dụng trước đó, dẫn đến giá nhà đất tăng vọt.  Nhiếp Vấn, một nhà kinh tế của công ty tín thác Hwabao Trust ở Thượng Hải, liên hệ mức độ tăng trưởng GDP thấp này chủ yếu với sự yếu kém trong các ngành công nghiệp xuất k …
💖 #Tăngtrưởng, #kinhtếTrungQuốc, #chậmnhất3thậpkỷqua

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *